Den nya affärsredovisningen, Lösningar till övnin

Artikelnummer: 9789147111121B
Storlek
 Tillbaka till: Begagnad kurslitteratur
Den nya affärsredovisningen är ett komplett utbildningspaket som vägleder och inspirerar dig genom hela lärprocessen. Paketet består av fyra delar: en faktabok, en övningsbok och en lösningsbok. Dessutom ingår det webbaserade studiestödet eLabbet där du efter varje kapitel kan testa dina kunskaper. Det pedagogiska upplägget med sammanfattande faktarutor, figurer, verklighetsanknutna fallstudier och övningsuppgifter underlättar inlärningen och hjälper dig att utveckla de färdigheter du behöver i din framtida yrkesroll.
HFT