Åldrandets socialpsykologi

Artikelnummer: 9789113029702B
Storlek
 Tillbaka till: Begagnad kurslitteratur
Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk som beskriver socialgerontologiska teorier och forskning som man inom många yrkesområden måste känna till. I denna åttonde reviderade upplaga finns helt nya avsnitt om bland annat socialpsykologiska aspekter på möten mellan unga och gamla från olika kulturer. Nytt är också att det salutogena perspektivet diskuterads i sitt socialgerontologiska sammanhang och att den nya ålderskodningsteorin beskrivs. I det avslutande kapitlet om gerotranscendens finns nu också ett avsnitt om hur teorin börjat användas i praktiken. Författaren diskuterar också frågor om genusperspektiv på livsloppet och om hur olika religioner bidragit till skilda synsätt på människans åldrande. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
BB