Rättegång 3 7u

Artikelnummer: 9789139204305B
Storlek
 Tillbaka till: Begagnad kurslitteratur
Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning.
HFT