EU-rättslig metod : teori och genomslag i svensk r

Artikelnummer: 9789139205944B
Storlek
 Tillbaka till: Begagnad kurslitteratur
Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som möter EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt
HFT