Aktiebolagets Grundproblem, u 4

Artikelnummer: 9789139206088B
Storlek
 Tillbaka till: Begagnad kurslitteratur
Här anknyts ekonomiska forskningsrön till aktiebolaget och den svenska aktiebolagsrätten. Boken ger en ingående och bred behandling av temat bolagsstyrning på ett sätt som integrerar modern ekonomisk företagsteori med rättsvetenskap.
HFT