Impuls Fysik 2

Artikelnummer: 9789140677082B
Storlek
 Tillbaka till: Begagnad kurslitteratur

Impuls är ett basläromedel i fysik för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11.

Impuls fysik 2 :
• ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
• är ett basläromedel med digitala komponenter 
• innehåller ett omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

HFT