Att börja forska: - inom medicin och vårdvetenskap

Artikelnummer: 9789144016443B
Storlek
 Tillbaka till: Begagnad kurslitteratur
En praktisk och handfast bok för att bättre kunna hantera olika situationer inom forskarutbildningen och forskningen. Här beskrivs t.ex. hur man skriver ett studieprotokoll, söker projektpengar, utformar en ansökan till etisk kommitté, författar en vetenskaplig artikel, utformar tabeller och figurer. Boken bygger på författarens erfarenheter som klinisk doktorand vid en medicinsk fakultet och tjänstgöring på Örebro regionsjukhus.
HFT