Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt : st

Artikelnummer: 9789144072845B
Storlek
 Tillbaka till: Begagnad kurslitteratur
Boken, som bygger på författarens avhandling, baseras på intervjuer med unga människor och syftar till att ge stöd och inspiration för alla som vill motverka diskriminering och kränkningar i förskola och skola. Ett sätt att närma sig detta uppdrag är att ställa sig frågor som: - Hur kommer det sig att vissa människor särbehandlas på ett negativt sätt? - Hur förhåller vi oss till lärarkollegor, barn och elever i den dagliga skolverksamheten? - Hur påverkar våra föreställningar och handlingar andra människors livssituation? - Hur ser vi på normer och olikhet? - Vilka mönster uppstår och förändras i de relationer vi är involverade i? - Vilka känslor av ansvar väcker en annan individ? Författaren redogör övergripande för aktuella begrepp som rättvisa, normer, förtryck, mångfald, makt, kultur och lärande med tydlig koppling till konkret yrkespraktik och unga människors erfarenheter. Boken riktar sig i första hand till verksamma och blivande lärare från förskola till gymnasium, forskare och lärarutbildare men kan med fördel läsas av alla som intresserar sig för frågor som rör mångfald och att motverka förtryck.
HFT