Kreativitet i tid och rum : Personer, processer oc

Artikelnummer: 9789144103983B
Storlek
 Tillbaka till: Begagnad kurslitteratur
Vad är kreativitet? Vem är kreativ? Vilka yttre omständigheter utgör förutsättningar och hinder för genomgripande förnyelse? Svar på dessa frågor söks bland platser och miljöer där betydande genombrott ägt rum inom konst, teknik, vetenskap och företagande. I vår historia är det möjligt att identifiera platser och grupperingar där pionjärer och entreprenörer samlats av sociala, ekonomiska och politiska orsaker. Där har institutionella förhållanden gynnat, men i vissa fall hämmat, omvandlingsprocesser. Vår tids storstadsmiljöer uppmärksammas särskilt. Här finns ofta den kulturella mångfald och variation och de mötesplatser som är grundläggande förutsättningar för radikal förnyelse inom skilda områden. Författaren lyfter fram den högre utbildningens och forskningens betydelse i dagens världsekonomi och geopolitik. Han granskar framgångsrika företags- och forskningsmiljöer samtidigt som en växande geografisk rörlighet beskrivs. Det är i första hand där kreativa människor samlas, där de får resurser och handlingsutrymme, som förutsättningarna för genomgripande förnyelse och utveckling är som störst. Så har det varit i historien, och så är det i dag. I boken hämtas aktuella insikter från många olika forskningsområden. Det ger en bred kunskapsöversikt som är angelägen inom flera olika samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen.
HFT