Språkvägen sfi D Elevbok

Artikelnummer: 9789152328200B
Storlek

Språkvägen bygger på en tydlig och strukturerad arbetsgång. Här får eleverna möta texten genom att först lyssna, sedan tala och slutligen skriva och läsa. Kraften läggs på innehållet och inte på att förstå nya övningstyper. All inlärning bygger på repetition och därför bearbetas samma text ur många olika infallsvinklar. Varje tema inleds alltid med en tankekarta i bilder.

I Språkvägen - för sfi D är kapitlen uppdelade efter genrer och ger en förberedelse för fortsatta studier i svenska. Varje kapitel inleds med tydliga mål och avslutas med självdiagnos.
Bland texttyperna i bokens tio kapitel finns:
• Insändare
• Lyrik
• Novell
• Blogg
• Instruktion
• Självbiografi
• Nyhetsartikel
• Reportage
• Faktatexter
• Krönika

Språkvägen - för sfi D finns också som onlinebok.

Språkvägens lärarhandledning
Till Språkvägen finns även en omfattande lärarhandledning med stort kopieringsunderlag.

Språkvägens webbapp
I Språkvägens kostnadsfria webbapp kan dina elever träna mer på egen hand.  Här kan de lyssna och se alla ord från ordlistorna samt höra texterna från boken med bilder till.
Webbsidan fungerar både för mobil och surfplatta.
Språkvägen D: www.sanomautbildning.se/sprakvagend

HFT