Disapriset är ett populärvetenskapligt pris som utdelades för första gången år 2001. Uppsala universitet och Studentbokhandeln AB har gemensamt inrättat detta pris för att stimulera till fortsatta insatser inom populärvetenskapligt författarskap.

Pristagare:

 • 2018 Li Bennich-Björkman
 • 2017 Carina Burman
 • 2016 Bengt Gustafsson
 • 2015 Sara Danius
 • 2014 Siv Strömquist
 • 2013 Johan Svedjedal
 • 2012 Maja Hagerman
 • 2011 Erik Åsard
 • 2010 Anna Kåver
 • 2009 Pär Holmgren
 • 2008 Lasse Berg
 • 2007 Tore Frängsmyr
 • 2006 Karin Martinsson
 • 2005 Ulf Danielsson
 • 2004 Peter Englund
 • 2003 Fredrik Lindström
 • 2002 Karin Johannisson
 • 2001 Staffan Ulfstrand