Godkännande av villkor

Genom att lämna in böcker till försäljning samtycker du till följande villkor.

Priser

Priset på den begagnade boken sätts i förhållande till vad samma bok kostar att köpa ny i Studentbokhandeln. Finns inte boken i Studentbokhandelns sortiment utgår vi från priset i annan jämförbar bokhandel. Den begagnade boken sorterar vi in i en av de här tre kategorierna:

Läst: Boken är läst, men inga hundöron, understrykningar, skador etc.
80 % av nypris Föregående upplaga: 50% av nypris

Välanvänd: Boken är kantstött och/eller har några hundöron, överstrykningar med blyerts eller överstrykningspenna.
67 % av nypris   Föregående upplaga: 37% av nypris.

Sliten: Boken är kantstött och/eller har mycket hundöron, överstrykningar med blyerts, bläck eller överstrykningspenna.
55 % av nypris Föregående upplaga: 25% av nypris.

I första hand bedömer vi hur lättläst boken är; ju mer bläck - och framförallt överstrykningspennor - desto svårare är det att läsa boken. Vi gör även en helhetsbedömning av boken. Det är Studentbokhandeln som bedömmer skicket på boken.

Studentbokhandeln kan komma att ändra priset på boken om exempelvis nypriset på motsvarande bok ändras eller om förlaget kommer ut med en ny upplaga.

Ersättning

Vi tillämpar kommissionsförsäljning. Du som säljare erhåller 70 % av försäljningspriset när boken har blivit såld.

Utbetalning

När en inlämnad bok har blivit såld betalar vi ut pengar till det bankkonto du angivit när du lämnade in böckerna. Det är ditt ansvar att se till att vi har ett aktuellt kontonummer att betala dina pengar till - kom ihåg att kontakta oss om du byter bank eller konto.

Ej utbetalda intäkter tillfaller Studentbokhandeln ett år efter senaste försäljningstillfället.

Upplagor

Studentbokhandeln tar inte emot böcker som är äldre än den näst senaste upplagan. Om du ändå lämnar in en sån bok kommer vi att kassera den utan att meddela dig. 

Hur länge står boken kvar?

Är en bok fortfarande osåld ett år efter att den lämnats in så tillfaller den Studentbokhandeln. Vi meddelar dock via e-post när en månad återstår så att du har möjlighet att komma och hämta din bok.

Förlorade eller stulna böcker

Skulle din bok bli stulen eller på annat sätt försvinna när den är inlämnad till försäljning hos Studentbokhandeln så ersätter vi dig i första hand med ett annat exemplar i samma skick, om inte detta är möjligt, med pengar som om den blivit såld. Vi förbehåller oss dock rätten att få två veckor på oss att söka efter din bok.

Böckernas ägare

Du måste själv vara ägare till boken du lämnar in till försäljning. Är du inte det så måste du visa upp en fullmakt från den som äger den.

Anteckningar i böckerna

Du ansvarar själv för om det finns personuppgifter eller annan känslig information i boken när du lämnar in den till försäljning.

Ändrade villkor

Reglerna för kommissionsförsäljning kan komma att ändras. Aktuella villkor finns alltid på www.studentbokhandeln.se. Du har själv ansvar för att ta del av de villkor som gäller.